**** Terugblik ****

De vereniging De Buitensociëteit Zwolle
organiseert voor leden maar ook voor niet leden muziekmiddagen op zondag. Zondag 21 januari hebben de Magnolians daar opgetreden. Voor ons precies de geschikte ruimte met een zodanig goede akoestiek dat de blazers zonder microfoon konden spelen. Er was ruimte om te dansen en die werd ook gebruikt.

Opnametechnicus Sebastiaan Pierik heeft de opnames van de Magnolians zorgvuldig nageplozen in balans gebracht, gewikt en gewogen en ons het eindproduct voorgelegd. Hij hoopt de opnames gauw te vervolgen om de opgedane ervaring toe passen. Dat gaat bijvoorbeeld over microfoonkeuze per
instrument, positionering van de microfoons en de opstelling van het orkest.